Bedrijfsonderzoeken Ook binnen uw bedrijf kunnen zich onregelmatigheden voordoen. Werknemers die het imago schaden van de onderneming. Goederen die uit het bedrijf worden weggenomen. Een werknemer die zich ziek meldt, terwijl hij of zij dat in werkelijkheid niet is. Dit zijn zaken die het bedrijf direct schade toebrengen. Belangrijk voor de onderneming is de geloofwaardigheid. Alles staat of valt met het vertrouwen wat men in uw onderneming heeft. Integriteit en stabiliteit is de basis van uw bedrijf. Diefstal en/of verduistering binnen het bedrijf Wie kent niet het bekende spreekwoord..... “Wie appelen vaart, die appelen eet”. Tot op zekere hoogte wordt dit geaccepteerd. Toch heet dit handelen nog steeds “diefstal en/of verduistering vanuit het bedrijf” en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Hoeveel controle heeft men over de werknemer en hoeveel ruimte heeft die om zich ten koste van de werkgever te verrijken? Ongeoorloofd ziekteverzuim Als een werknemer zich ziek meldt heeft dit gevolgen voor uw bedrijf. De productie van de betreffende persoon valt weg. In een enkel geval moet er (tijdelijk) vervanging gezocht worden. Ziekteverzuim wordt pas echt een probleem wanneer uw werknemer in werkelijkheid niet ziek blijkt te zijn. Verricht uw werknemer elders werkzaamheden of slaat de ziek ontspannen een balletje op de tennisbaan? Onderzoek kan aantonen of de zieke werkelijk ziek is of dat hij of zij andere ongewenste aktiviteiten ontplooit. Recherchebureau Van Dort kan ingezet worden om u hier duidelijkheid in te verschaffen.