Het verzamelen van informatie In de meeste gevallen zullen zaken, waar u of uw onderneming schade van ondervinden, zich buiten uw gezichtsveld afspelen. Nadat er bij u een verdenking is gerezen dient u bewijsstukken aan te leveren en te overleggen om met succes maatregelen te kunnen nemen. Het resultaat van een onderzoek en een eventuele vervolging en veroordeling hangt af van de bewijskracht van de stukken. Bewijsstukken, zoals (getuigen)verklaringen, beeldmateriaal of geluidsfragmenten zullen de rechter moeten overtuigen. Om uw doelstelling te realiseren zult u stappen moeten ondernemen. Ongetwijfeld zal dit niet uw professie zijn en ontbreekt het u op dit gebied aan expertise. Recherchebureau Van Dort kan door het inzetten van deskundigen, die met behulp van moderne apparatuur en professionele technieken, u de juiste informatie aanleveren. Het verzamelen van informatie zal veelal geschieden door het onder observatie nemen van personen of objecten. Wat zijn de contacten van deze personen, welke aktiviteiten ontplooien zij en waar houden zij zich mee bezig? Mobiele observatie Veel kan u duidelijk worden door de bewegingen van personen te volgen en hun aktiviteiten vast te leggen. Wat zijn hun persoonlijke- en zakelijke contacten en komen deze overeen met dat wat u van hen mag verwachten. Statische observatie Een bepaald object of een persoon wordt vanaf een vaste lokatie geobserveerd. Tijdens deze statische observatie(methode) kunnen aktiviteiten in beeld worden gebracht, waarna het voor u mogelijk wordt, op basis van deze gegevens, aktie te ondernemen. Technische observatie Ook technisch kunnen objecten onder observatie worden genomen. Bij deze methode worden camera’s en andere technische middelen ingezet. De data wordt vastgelegd en kan op een later tijdstip geanalyseerd worden.