Particuliere onderzoeken Veel zaken spelen zich af in de persoonlijke sfeer. Relaties staan onder druk. Is er een ander? Een situatie die het dagelijkse leven beïnvloedt en ontregelt. Zekerheid en duidelijkheid is veelal de eerste behoefte. Waar ben ik aan toe..... wat kan ik verwachten? Huwelijken worden ontbonden en eindigen in een scheiding. Veel frustratie en onzekerheid. Kosten die hoog oplopen. Partners die lijnrecht tegenover elkaar staan en proberen er het beste voor zichzelf uit te slepen. Verdeling van het bezit, wat grote financiële gevolgen kan hebben. Zelfs het voortbestaan van de (gezamenlijke) onderneming kan op het spel komen te staan. In een dergelijke situatie zullen de vragen zich opstapelen. Is er sprake van bedrog.... wat zijn de gevolgen enz. Na de scheiding wordt de hoogte van de alimentatie bepaald door de leefsituatie en het inkomen van u en uw (ex)partner. Het is dan ook belangrijk van deze situatie op de hoogte te blijven. Zeker als u vermoedt dat er zich veranderingen hebben voorgedaan in de leefsituatie van één van de betrokkenen. Veelal worden expartners niet door elkaar op de hoogte gehouden van een verandering in deze situatie. Veel houdt men voor elkaar verborgen, ondanks de afspraken die er zijn gemaakt. Wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven is Recherchebureau Van Dort in staat de nieuwe leefsituatie van uw (ex)partner voor u in kaart te brengen en u de bewijsstukken daarvan aan te leveren. Het gebeurt regelmatig dat kinderen aan het gezag van de toegewezen ouder worden onttrokken. De bezoekregeling wordt misbruikt om de kinderen, in strijd met de uitspraak van de rechter, in de macht te krijgen. Ook hier kan Recherchebureau Van Dort voor worden ingezet.